Нийтлэг хуванцар нэмэлтүүд

  • YIHOO General plastics additives

    YIHOO Ерөнхий хуванцар нэмэлтүүд

    Полимер нь орчин үеийн амьдралын бараг бүх салбарт зайлшгүй шаардлагатай болсон бөгөөд сүүлийн үеийн үйлдвэрлэл, боловсруулалтын дэвшил нь хуванцар хэрэглээг улам бүр өргөжүүлж, зарим хэрэглээнд полимерүүд шил, металл, цаас, мод гэх мэт бусад материалыг орлох болжээ.